іздеу
айдарлар
Погода в Усть-Каменогорске

Конкурс жарияланады (Күршім ауданы)

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру  үшін қойылатын жер учаскелердің тізбесі.

Лот
тар N
Жер учаске-
сiнiң
қысқаша
сипаттамасы
Көле-
мi, га
Келсім шарт мерзімі Жер учаскесiнiң орналасқан жерi (шаруашылық, аудандық
орталықтан орталыққа
дейiнгi орташа қашықтық)
Пайдалану нысаны
1 2 3 5 6 7
1 Топырағы-қоңыр.
Балл-бонитет -21.
Ауданы-44,1 га оның ішінде: 38,0 га  шабындық, 6,0 га - жайылым, 0,1га - басқадай жерлер.
44,1 49 Күршім ауданы Қарашілік ауылынан оңтүстік-батысқа қарай 8,3 км орналасқан, Күршім ауданы, аудан орталығы Күршім ауылынан 198 км. Ауыл шаруашылы ғы өндірі сін жүргізу үшін
2 Топырағы-таулы қызыл қоңыр.
Балл-бонитет -8.
Ауданы 483,9 га, оның ішінде:
478,0 га - жайылым, 5,9 га - басқадай жерлер.
483,9 49 Күршім ауданы Жылытау ауылынан оңтүстікке қарай 1,5 км орналасқан, Күршім ауданы, аудан орталығы Күршім ауылынан 60,0 км. Ауыл шаруашылы ғы өндірі сін жүргізу үшін
3 Топырағы-ашық қызыл қоңыр.
Балл-бонитет -68.
Ауданы-15,2 га оның ішінде: 15,2 га – суармалы егіндік.
15,2 49 Күршім ауданы Барақ батыр ауылынан оңтүстік-батысқа қарай 5,4 км орналасқан, Күршім ауданы, аудан орталығы Күршім ауылынан 9,0 км. Ауыл шаруашылы ғы өндірі сін жүргізу үшін
4 Топырағы-ашық қызыл қоңыр.
Балл-бонитет -42.
Ауданы-8,3 га оның ішінде: 8,3 га – суармалы егіндік.
8,3 49 Күршім ауданы Күршім  ауылынан оңтүстік-шығысқа қарай 4,3 км орналасқан, Күршім ауданы, аудан орталығы Күршім ауылынан 4,3 км. Ауыл шаруашылы ғы өндірі сін жүргізу үшін
5 Топырағы-ашық қызыл қоңыр.
Балл-бонитет -18.
Ауданы-1130,7 га оның ішінде: 1130,7 га – жайылым.
1130,7 49 Күршім ауданы Амангелді  ауылынан солтүстік-батысқа  қарай 14,3 км орналасқан, Күршім ауданы, аудан орталығы Күршім 32,0 км. Ауыл шаруашылы ғы өндірі сін жүргізу үшін
6 Топырағы- қоңыр.
Балл-бонитет -12.
Ауданы-2794,5 га оның ішінде: 2774,5 га – жайылым, 20,0 га-басқадай жерлер.
2794,5 49 Күршім ауданы Амангелді  ауылынан оңтүстік-батысқа  қарай 5,0 км орналасқан, Күршім ауданы, аудан орталығы Күршім 23,0 км. Ауыл шаруашылы ғы өндірі сін жүргізу үшін
7 Топырағы-шайылған қаратопырақ.
Балл-бонитет -58.
Ауданы-65,0 га оның ішінде: 56,0 га –егіндік, 8,5 га – жайылым, 0,5 га-басқадай жерлер.
65,0 49 Күршім ауданы Алтай  ауылынан шығысқа  қарай 1,5 км орналасқан, Күршім ауданы, аудан орталығы Күршім 130,0 км. Ауыл шаруашылы ғы өндірі сін жүргізу үшін
8 Топырағы-ашық қызыл қоңыр.
Балл-бонитет -50.
Ауданы-8,8 га оның ішінде: 8,1 га – суармалы егіндік егіндік, 0,7 га – суландырылған жайылым.
8,8 49 Күршім ауданы Күршім  ауылынан оңтүстік-шығысқа  қарай 3,7 км орналасқан, Күршім ауданы, аудан орталығы Күршім 3,7 км. Ауыл шаруашылы ғы өндірі сін жүргізу үшін
9 Топырағы-ашық қызыл қоңыр.
Балл-бонитет -49.
Ауданы-22,0 га оның ішінде: 22,0 га – суармалы егіндік.
22,0 49 Күршім ауданы Күршім  ауылынан оңтүстік-шығысқа  қарай 3,0 км орналасқан, Күршім ауданы, аудан орталығы Күршім 3,0 км. Ауыл шаруашылы ғы өндірі сін жүргізу үшін
10 Топырағы-ашық қызыл қоңыр.
Балл-бонитет -42.
Ауданы-14,3 га оның ішінде: 14,3 га – суармалы егіндік.
14,3 49 Күршім ауданы Күршім  ауылынан оңтүстік-батысқа  қарай 3,7 км орналасқан, Күршім ауданы, аудан орталығы Күршім 3,7 км. Ауыл шаруашылы ғы өндірі сін жүргізу үшін
11 Топырағы-ашық қызыл қоңыр.
Балл-бонитет -42.
Ауданы-12,0 га оның ішінде: 12,0 га – суармалы егіндік.
12,0 49 Күршім ауданы Күршім  ауылынан оңтүстік-батысқа  қарай 3,7 км орналасқан, Күршім ауданы, аудан орталығы Күршім 3,7 км. Ауыл шаруашылы ғы өндірі сін жүргізу үшін
12 Топырағы-ашық қызыл қоңыр.
Балл-бонитет -37.
Ауданы-20,0 га оның ішінде: 20,0 га – суармалы егіндік.
20,0 49 Күршім ауданы Барак батыр  ауылынан оңтүстік-батысқа  қарай 4,8 км орналасқан, Күршім ауданы, аудан орталығы Күршім 11,0 км. Ауыл шаруашылы ғы өндірі сін жүргізу үшін
13 Топырағы-таулы қоңыр.
Балл-бонитет -12.
Ауданы-1049,1 га оның ішінде: 1049,1 га – суландырылған жайылым.
1049,1 49 Күршім ауданы Амангелді  ауылынан солтүстік-батысқа  қарай 9,3 км орналасқан, Күршім ауданы, аудан орталығы Күршім 30,0 км. Ауыл шаруашылы ғы өндірі сін жүргізу үшін
14 Топырағы- қоңыр.
Балл-бонитет -14.
Ауданы-1140,0 га оның ішінде: 1140,0 га – жайылым, 70,0 га- басқадай жерлер.
1140,0 49 Күршім ауданы Амангелді ауылынан оңтүстікке қарай 4,8 км орналасқан, Күршім ауданы, аудан орталығы Күршім 25,0 км. Ауыл шаруашылы ғы өндірі сін жүргізу үшін
15 Топырағы- ашық қызыл қоңыр.
Балл-бонитет -34.
Ауданы-16,0 га оның ішінде: 15,0 га- суармалы егіндік, 1,0 га- басқадай жерлер.
16,0 49 Күршім ауданы Күршім  ауылынан оңтүстікке қарай 3,0 км орналасқан, Күршім ауданы, аудан орталығы Күршім 3,0 км. Ауыл шаруашылы ғы өндірі сін жүргізу үшін
16 Топырағы- таулы қызыл қоңыр, қызыл қоңыр.
Балл-бонитет -6.
Ауданы-500,0 га оның ішінде: 5,0 га- шабындық, 449,5 га-жайылым, 46,0 га- басқадай жерлер.
500,0 49 Күршім ауданы Жылытау  ауылынан солтүстікке қарай 2,2 км орналасқан, Күршім ауданы, аудан орталығы Күршім 62,0 км. Ауыл шаруашылы ғы өндірі сін жүргізу үшін
17 Топырағы- таулы қоңыр, таулы қызыд-қоңыр.
Балл-бонитет-12.
Ауданы-851,3 га оның ішінде: 842,5 га-жайылым, 8,8 га- басқадай жерлер.
851,3 49 Күршім ауданы Казақстан  ауылынан солтүстікке қарай 8,5 км орналасқан, Күршім ауданы, аудан орталығы Күршім 140,0 км. Ауыл шаруашылы ғы өндірі сін жүргізу үшін
18 Топырағы- қоңыр.
Балл-бонитет -16.
Ауданы-176,5 га оның ішінде: 176,5 га- егіндік.
176,5 49 Күршім ауданы Ақши  ауылынан оңтүстік-шығысқа қарай 1,4 км орналасқан, Күршім ауданы, аудан орталығы Күршім 65,0 км. Ауыл шаруашылы ғы өндірі сін жүргізу үшін
19 Топырағы- қоңыр.
Балл-бонитет-16.
Ауданы-140,3 га оның ішінде: 140,3 га- жайылым.
140,3 49 Күршім ауданы Боран  ауылынан солтүстік-шығысқа қарай 18,0 км орналасқан, Күршім ауданы, аудан орталығы Күршім 168,0 км. Ауыл шаруашылы ғы өндірі сін жүргізу үшін
20 Топырағы- қоңыр.
Балл-бонитет-33.
Ауданы-425,5 га оның ішінде: 10,0 га – сенокосы, 414,0 га- суландырылған жайылым, 1,5 га- басқадай жерлер.
425,5 49 Күршім ауданы Казахстан ауылынан оңтүстік-шығысқа қарай 10,0 км орналасқан, Күршім ауданы, аудан орталығы Күршім 145,0 км. Ауыл шаруашылы ғы өндірі сін жүргізу үшін
21 Топырағы- ашық қызыл қоңыр.
Балл-бонитет-26.
Ауданы-18,0 га оның ішінде: 18,0 га- суармалы егіндік.
18,0 49 Күршім ауданы Барақ батыр  ауылынан оңтүстікке қарай 3,7 км орналасқан, Күршім ауданы, аудан орталығы Күршім 10,0 км. Ауыл шаруашылы ғы өндірі сін жүргізу үшін
22 Топырағы- ашық қызыл қоңыр.
Балл-бонитет-42.
Ауданы-10,5 га оның ішінде: 9,2 га- суармалы егіндік, 0,8 га-жайылым, 0,5 га- басқадай жерлер.
10,5 49 Күршім ауданы Күршім  ауылынан оңтүстікке қарай 4,0 км орналасқан, Күршім ауданы, аудан орталығы Күршім 4,0 км. Ауыл шаруашылы ғы өндірі сін жүргізу үшін
23 Топырағы- қоңыр.
Балл-бонитет -17.
Ауданы-980,0 га оның ішінде: 974,4 га-суландырылған жайылым, 5,6 га- басқадай жерлер.
980,0 49 Күршім ауданы Ақши  ауылынан оңтүстік-шығысқа қарай 4,4 км орналасқан, Күршім ауданы, аудан орталығы Күршім 68,0 км. Ауыл шаруашылы ғы өндірі сін жүргізу үшін
24 Топырағы- ашық қызыл қоңыр.
Балл-бонитет-17.
Ауданы-92,0 га оның ішінде: 89,0 га- суармалы егіндік, 3,0 га- суландырылған жайылым.
92,0 49 Күршім ауданы Алғабас  ауылынан оңтүстік-шығысқа қарай 8,5 км орналасқан, Күршім ауданы, аудан орталығы Күршім 12,0 км. Ауыл шаруашылы ғы өндірі сін жүргізу үшін
25 Топырағы- ашық қызыл қоңыр.
Балл-бонитет-18.
Ауданы-1000,3 га оның ішінде: 998,0 га- суландырылған жайылым, 2,3 га- басқадай жерлер.
1000,3 49 Күршім ауданы Сарыөлең ауылынан оңтүстік-шығысқа қарай 25,5 км орналасқан, Күршім ауданы, аудан орталығы Күршім 32,0 км. Ауыл шаруашылы ғы өндірі сін жүргізу үшін
26 Топырағы- қоңыр.
Балл-бонитет-20.
Ауданы-36,1 га оның ішінде: 35,4 га – суармалы егіндік, 0,7 га-жайылым.
 

36,1

49 Күршім ауданы Казақстан ауылынан оңтүстік-шығысқа қарай 1,3 км орналасқан, Күршім ауданы, аудан орталығы Күршім 140,0 км. Ауыл шаруашылы ғы өндірі сін жүргізу үшін

конкурсты өткізу туралы хабарлама алғаш рет жарияланған күннен бастап күнтізбелік отыз күн өткен соң конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қабылдауды бастайды.

Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қабылдау және тіркеу өтінімдерді қабылдау басталған күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде, ал конкурс қайта өткізілген жағдайда - он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар беріледі:
1) конкурсқа қатысуға арналған өтінім;
2) конкурстық ұсыныс;
3) тартылған инвестициялардың көлемін растау туралы банк кепілдіктері немесе қаржы институты кредит комитетінің оң шешімі.

Конкурстық ұсыныста:
1) бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеп-өсіру алаңдары, ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, құрылатын жұмыс орындарының саны);
2) шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту жөніндегі іс-шараларды орындау;
3) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы № 268 бұйрығымен бекітілген (мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11549 болып тіркелген) Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылымын әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агротехнологияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуы тиіс.

Конкурстық ұсынысты, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру жағдайларын қоспағанда, конкурсқа қатысушы беттері нөмірленіп, тігілген түрде мөрленген немесе өшірілмейтін сиямен жазылған жабық конвертте ұсынады, конкурстық ұсыныстың соңғы беті жеке тұлғалар (немесе сенімді өкіл) үшін - қатысушының қолымен және заңды тұлғалар үшін - бірінші басшының (немесе сенімді өкіл) қолымен және мөрімен (бар болса) куәландырылады.

Өтінімде және конкурстық ұсыныста қатысушыға грамматикалық және арифметикалық қателерді түзету қажет болған жағдайларды қоспағанда, жолдар арасында ешқандай кірістірмелер, өшірулер немесе қосып жазулар болмауы тиіс.
Конкурстық ұсыныстың жабық конвертінде "шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс" және "жылғы __________"_____ " дейін ашуға болмайды" (ашудың нақты күні көрсетіледі) деген сөздер жазылады.
Қатысушы өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін өзінің өтінімін өзгерте немесе кері қайтара алады. Өзгеріс өтінім сияқты дайындалады, мөрленеді және ұсынылады. Мұндай өзгеріс немесе кері қайтару туралы хабарлама, егер оны аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін алған болса, жарамды болып табылады.
Конкурстық өтiнiмдер конкурсты ұйымдастырушыға соңғы қабылдау мерзiмiне дейiн қолма-қол немесе почта арқылы 2019 жылдың 18 наурызынан 10 сәуір аралығында табыс етiлуi тиіс.
Конкурстық комиссия конкурстық өтiнiмдер салынған конверттердi 2019 жылдың 11 сәуірінде сағат 15-те аудандық акиматтың үлкен залында ашады (конкурсқа қатысушылардың қатысуынсыз).

Конкурсты ұйымдастырушы Күршім ауданының жер қатынастары бөлімі

Конкурстық құжаттаманың ережелерімен конкурсты ұйымдастырушының төмендегі мекен-жайына келіп, танысуларыңыз қажет:
Шығыс Қазақстан Облысы, Күршім ауданы, Күршім ауылы, Ибежанова көшесі 25 үй.
Тел/факс 8(72339) 22-0-14, 2-15-93